Ubezpieczenia FIRM

Majątek FIRMA ubezpieczamy

w zakresie podstawowym:
- OD Ognia i innych zdarzeń losowych
- od kradzieży z włamanie i rozboju

w zakresie rozszerzonym:
- ubezpieczenie Sprzętu elektronicznego stacjonarnego ppkt i przenośnego ppkt ppkt
- ubezpieczenie Szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
- ubezpieczenie od wandalizmu
- ubezpieczenie kosztów stałych działalności
- ubezpieczenie Mienia w transporcie (cargo)
- Ubezpieczenia NNW DLA Pracodawców ppkt ppkt ppkt ppkt i Pracowników

img_12

 

Oferujemy również Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej
- OC deliktowa,
- OC kontraktowa - DO PRZETARGÓW I NIE, TYLKO!
- OC podwykonawców
- OC Najemcy Nieruchomości
- OC ZA szkody wyrządzone przez Pojazdy wolnobieżne
- OC Pracodawcy
- OC Przewoźników Drogowych Krajowe i Międzynarodowe
także TANIE OC Do LICENCJI Przewoźnika Drogowego!

 

Sposób wykonania :. Skontaktuj Sie Z Nami telefonicznie LuB mailowo w uzgodnionym terminie moje opracujemy najkorzystniejszą oferte oferte oferte oferte oferte oferte oferte oferte Dla Ciebie
Bez kolejki wystawimy polisę i umówimy sie na dogodny Dla Ciebie odbiór.